PPL logistics บริการขนส่งสินค้าทั่วประเทศ

สมาชิกเข้าสู่ระบบ
ชื่อผู้ใช้ :
รหัสผ่าน :
เข้าสู่ระบบสมัครสมาชิก

 >>กรมการขนส่งทางบก
 >>ป้ายจราจรและป้ายเตือน
 >>ป้ายขนส่งสารเคมี 
 >>ความรู้เรื่องการขนส่ง

 

Corporate Social Responsibility (CSR) หมายถึง ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมขององค์กร
ซึ่งการดำเนินกิจการภายใต้หลักจริยธรรมและการจัดการที่ดี โดยรับผิดชอบสังคมและสิ่งเเวดล้อมทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร อันนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"


หลักแนวคิดของ CSR
     1. การกำกับดูเเลกิจการที่ดี

     2. การประกอบธุรกิจด้วยความเป็นธรรม

     3. การเคารพสิทธิและการปฎิบัติต่อเเรงงานอย่างเป็นธรรม

     4. ความรับผิดชอบต่อผู้บริโภค

     5. การร่วมพัฒนาชุมชนและสังคม

     6. การดูเเลรักษาสิ่งเเวดล้อม

     7. การเผยเเพร่นวัตกรรมจากการดำเนินความรับผิดชอบต่อสังคม

     8. การจัดทำรายงานด้านสังคมและสิ่งเเวดล้อม

ฉะนั้น ทางบริษัทได้เล็งเห็นความสำคัญของสังคม และสวัสดิการพนักงาน จึงจัดกิจกรรมมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรหลานพนักงาน และทำบุญตักบาตรเปิดอาคารใหม่ ดังนี้

   
    หจก.ภาคภูมิโลจิสติกส์ ทำบุญตักบาตรเปิดอาคารใหม่ และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรพนักงาน

    เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561  นายอำนวย ไพศรี  หุ้นส่วนผู้จัดการ ภาคภูมิโลจิสติกส์  ผู้บริหาร  และพนักงาน
พร้อมเครือญาติร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสเปิดใช้อาคารสำนักงานใหม่ ณ  21 ม.9 ต.บ้านหีบ อ.อุทัย  จ.พระนครศรีอยุธยา


ในวันเดียวกัน ได้ทำพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่บุตรพนักงานห้างหุ้นส่วนฯ และพนักงานขับรถ จำนวน 20 ทุน
 
Online:  5
Visits:  413,274
Today:  435
PageView/Month:  446